อาคารสอนภาษา ห้องเรียน วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม
รับสมัครเยาวชนชาย บรรพชาเป็นสามเณรเข้าศึกษาในระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 บวชฟรี เรียนฟรี มีทุนการศึกษา และส่งเสริมถึงระดับปริญญา ทั้งศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ

บรรพชาสามเณรมหายานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565
อุทิศถวายพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย รูปที่ 12
ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (興盛寺) (CHUA HUNG THANH) ตำบล บางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐม วัดแห่งนี้แต่เดิมมานั้นเป็นโรงเจหลังเก่า ชื่อว่า เฮงเส็งตัว หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามโรงเจ บางม่วง เป็นโรงเจที่เก่าแก่คู่กับแม่น้ำท่าจีนมาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปี.