วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จังหวัดนครปฐม 73110 โทรศัพท์ 085-1779169, 085-3036788 แฟกซ์ 034-295400