วัดธรรมปัญญารามบางม่วง (興盛寺) (CHUA HUNG THANH) ตำบล บางช้าง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เป็นมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐม วัดแห่งนี้แต่เดิมมานั้นเป็นโรงเจหลังเก่า ชื่อว่า เฮงเส็งตัว หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันในนามโรงเจ บางม่วง เป็นโรงเจที่เก่าแก่คู่กับแม่น้ำท่าจีนมาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ปี.

ขอเชิญร่วมถวายดวงตะเกียง บูชาพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ครั้งแรกในประเทศไทย ร่วมส่งดวงจิตอธิษฐาน เสริมสร้างพลังบุญ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาด ไปด้วยกัน ในช่วงเทศกาลกินเจ 9 วัน 9 คืน ขอเชิญไหว้ขอพรพระยูไลฯ และพระแม่กวนอิมฯ เทศกาลถือศีล-กินเจ นี้ ! (มีของที่ระลึกให้) วันที่ 5 ถึง 15 ตุลาคม 2564 สามารถร่วมบุญฝากชื่อสวดมนต์ ตลอดเทศกาลกินเจ.

วันนี้ (10 ก.ย. 2564) องพจนกรโกศล, ดร. ผู้ช่วยปลัดซ้ายอนัมนิกาย, ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วงประธานมูลนิธิพระยูไลฯ พร้อมคณะร่วมเดินทางแจกข้าวสารหอมมะลิ 1 ตัน  ณ บ้านคำจวง ต.ผาสุก อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี.
 

วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) ประธานมูลนิธิ ได้กล่าวขอบคุณฯ สมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพรานโดย นางศศิธร สกุลศักดิ์นิมิตร นายกสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน, นายมนู สร้อยพลอย ที่ปรึกษาสมาคมฯ, ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ และผู้สูงอายุ จำนวน 208 ครัวเรือน โดยทางมูลนิธิได้มอบข้าวสารจำนวน 2,080 กิโลกรัม และได้ส่งมอบข้าวสารให้ทั้ง 19 ชมรมเพื่อส่งต่อให้ถึงกับผู้สูงอายุ ติดเตียง รวม 208 ครัวเรือนอย่างทั่วถึง.

Justo elit dolor congue ligula nibh habitasse dui nullam felis Maecenas. Tincidunt dapibus sed mauris nibh nulla ullamcorper pellentesque morbi pede at. wisi dui pharetra tellus augue aenean at sit porta at fringilla. At porttitor ac eget justo volutpat sem enim tellus morbi porttitor. A dui tortor pellentesque duis et tellus ut tempor adipiscing nam. Vestibulum at cum accumsan.

Vestibulum vel gravida nunc wisi ligula porttitor pellentesque donec suspendisse lorem. Lacinia turpis semper lobortis mollis tempus nulla at tincidunt justo id. Nibh ipsum lacus aenean curabitur ornare lobortis nunc tristique tempor in. Nam id urna magna laoreet eget maecenas orci interdum proin interdum.

Magna vestibulum elit dictum sagittis nam congue vivamus sagittis neque amet. Cursus et auctor sem mattis lacus egestas nibh enim elit congue.