พิธีทิ้งกระจาดไทยทานประจำปี 2561  ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง ในวันที่ 19 สิงหาคม 2561 โดยมีองสมุห์วิเชียร เถี่ยนอี๋ เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาน้อย เป็นประธานประกอบพิธีฯ