ขอเชิญร่วมงานนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทศกาลตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นครปฐม
ระหว่างวันจันทร์ที่ ๔ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 

ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน ปี 62 ไหว้พระ ขอพร เสริมบารมี วันที่ 4-10 ก.พ.2562 ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

ทัวร์จาก...คณาอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แวะมาทำบุญ ไหว้พระยูไลฯ และพระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จ.นครปฐม

วันที่ 26-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ประธานมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการบริหารงาน ร่วมเดินทางไปยังสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อร่วมพิธีมอบระฆังทองสำริดโพธิจิตมิตรภาพไทย-เวียดนาม

กองบุญใหญ่ รับถึง 31 ธันวาคม 2561 
หล่อระฆังทองสำริดโพธิจิต และสร้างกลองมิตรภาพ
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง โทร. 085-177-9169, 085-303-6788, 063-464-0767