องพจนกรโกศล ดร. ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ร่วมพิธีรับมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ
************************************
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ

องพจนกรโกศล ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ร่วมเสวนาศาสนาในการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
***********************************
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)

พิธีกงเต๊กรวมญาติ ทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 วัดธรรมปัญญารามบางม่วง สามพราน นครปฐม6 - 7 สิงหาคม 2565
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
​เวลา 09.00 น.​ - พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพชนมาสถิตย์ ณ ป้ายวิญญาณ (คายกิน)​
เวลา 10.00 น.​- พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีถวายข้าวพระพุทธ (ก๊งฮุก)

อาคารสอนภาษา ห้องเรียน วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม
รับสมัครเยาวชนชาย บรรพชาเป็นสามเณรเข้าศึกษาในระดับ ชั้น ม.1 และ ม.4 บวชฟรี เรียนฟรี มีทุนการศึกษา และส่งเสริมถึงระดับปริญญา ทั้งศึกษาในประเทศ และต่างประเทศ

บรรพชาสามเณรมหายานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565
อุทิศถวายพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย รูปที่ 12
ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2565

วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ปณต แสงเทียน รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง