ทัวร์จาก...คณาอาจารย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แวะมาทำบุญ ไหว้พระยูไลฯ และพระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จ.นครปฐม

กองบุญใหญ่ รับถึง 31 ธันวาคม 2561 
หล่อระฆังทองสำริดโพธิจิต และสร้างกลองมิตรภาพ
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง โทร. 085-177-9169, 085-303-6788, 063-464-0767

วันนี้ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.) วัดธรรมปัญญารามบางม่วง นำโดย...องสรภาณอนัมพจน์ ดร. ได้ร่วมต้อนรับ คณะจากกระทรวงวัฒนธรรมนครปฐม

วันนี้ (๑ กันยายน ๒๕๖๑) อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม แวะไหว้พระยูไลฯ และ พระแม่กวนอิม ปางเสวยสุข วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม 
-โดยมี องสรภาณอนัมพจน์ ดร. เจ้าอาวาส นำเดินชมรอบบริเวณวัด

 

มูลนิธิโอ.เค ไลฟ์ โดย คุณธนอรรถ ตรีธิติธัญ และ คุณวิณพา รัตนากิตติ์ ประธานมูลนิธิและกรรมการผู้จัดการบริษัท วิณพา จำกัด พร้อมทั้งคณะ ร่วมกับ มูลนิธิพระยูไลไภษัชย์สงเคราะห์