พิธีไทยทานทิ้งกรจาด ประจำปี 2565
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง สามพราน นครปฐม 7 สิงหาคม 2565 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565​
โล่เกียรติคุณ เปิดการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”
องพจนกรโกศล ดร. ผู้ช่วยปลัดขวาอนัมนิกาย, เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ร่วมพิธีรับมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ
************************************
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด-ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และได้จัดพิธีมอบคัมภีร์ฯ เพื่อนำไปถวายวัดทั่วราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เข้ารับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โดยในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายแด่เจ้าคณะคณะอำเภอ เจ้าอาวาสฝ่ายธรรมยุติกนิกาย และเจ้าอาวาสฝ่ายอนัมนิกาย รวมทั้งสิ้น 212 วัด สำหรับนำไปแสดงพระธรรมเทศนาให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตลอดจนทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตลอดทั้งปี 2565 นี้
*************************************
ภาพ/ข่าว เพจ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
 
298505651 4951164694988311 4349444770490654180 n
 
298523523 4951164451655002 7793558561190290571 n
 
298562957 4951166368321477 1968142751937355601 n