พิธีไทยทานทิ้งกรจาด ประจำปี 2565
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง สามพราน นครปฐม 7 สิงหาคม 2565 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565​
โล่เกียรติคุณ เปิดการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”
องพจนกรโกศล ดร. เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง ร่วมเสวนาศาสนาในการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
***********************************
วันจันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานเจริญจิตตภาวนา และมอบโล่เกียรติคุณ เปิดการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ โดยมีการเสวนาศาสนาและสันติภาพของโลก จากวิทยากรประกอบด้วย
๑. พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ) ผู้แทนศาสนาพุทธ
๒. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ ผู้แทนพระธรรมทูต
๓. พระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต ผู้แทนจีนนิกาย
๔. องพจนกรโกศล ผู้แทนอนัมนิกาย
๕. นายประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนศาสนาอิสลาม
๖. บิชอฟวีระ อาภรณ์รัตน์ ผู้แทนศาสนาคริสต์
๗. พราหมณ์ภีษม รังสิพราหมณกุล ผู้แทนศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
๘. นายสัตนามซิงห์ มัตตา ผู้แทนศาสนาซิกข์
โดย นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ ส.ค.๒๕๖๕ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และสืบสานความคุ้นเคยระหว่างนานาศาสนาในประเทศไทย ทั้งยังเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของนานาศาสนาในประเทศไทย ให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน รวมถึงการสร้างสังคมสันติสุขโดยการบูรณาการงานนานาศาสนาที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางอีกด้วย
ภาพข่าวจาก เพจ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 

298370120 4948495171921930 8606641442272745328 n

298471473 4948496248588489 1332111587753868153 n

298220384 4948492408588873 3569249715390629263 n