พิธีไทยทานทิ้งกรจาด ประจำปี 2565
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง สามพราน นครปฐม 7 สิงหาคม 2565 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565​
โล่เกียรติคุณ เปิดการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”
พิธีกงเต๊กรวมญาติ ทิ้งกระจาด ประจำปี 2565 วัดธรรมปัญญารามบางม่วง สามพราน นครปฐม6 - 7 สิงหาคม 2565
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565
​เวลา 09.00 น.​ - พิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรพชนมาสถิตย์ ณ ป้ายวิญญาณ (คายกิน)​
เวลา 10.00 น.​- พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีถวายข้าวพระพุทธ (ก๊งฮุก)
- พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีเซ่นไหว้บรรพชน
เวลา 11.00 น.​ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร​​เวลา 13.00 น.​พระภิกษุสงฆ์สังวัธยายพระสูตร
​เวลา 17.00 น.​พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีลอยกระทงวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565​
เวลา 10.00 น.​พระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีถวายข้าวพระพุทธ (ก๊งฮุก)​
เวลา 11.00 น.​ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ สามเณร​
เวลา 13.00 น.​พิธีทิ้งกระจาดไทยทาน อุทิศบุญกุศลแก่ดวงวิญญาน สรรพสัตว์
 

298088180 4945459082225539 5969740061731704686 n

298065774 4945455248892589 4917431794406575751 n

298099724 4945458662225581 2730205027152343242 n

298203688 4945454298892684 856668498834965348 n