พิธีไทยทานทิ้งกรจาด ประจำปี 2565
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง สามพราน นครปฐม 7 สิงหาคม 2565 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565​
โล่เกียรติคุณ เปิดการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

บรรพชาสามเณรมหายานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565
อุทิศถวายพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย รูปที่ 12
ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ 1-12 เมษายน 2565

276282425 4583874415050676 3154381304611548528 n

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
1. เจ้าภาพบรรพชาสามเณร รูปละ 2,000 บาท
2. เจ้าภาพภัตตาหาร เช้า-เพล วันละ 3,000 บาท
3. เจ้าภาพน้ำปานะ น้ำดื่ม วันละ 500 บาท
4. เจ้าภาพร่วมทำบุญอุปภัมภ์โครงการ ตามกำลังศรัทธา
***********************************
วันศุกร์ 1 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. พิธีปลงผมนาค
เวลา 13.00 น. พิธีเทศน์กล่อมนาค

วันจันทร์ 4 เมษายน 2565
เวลา 09.00 น. พิธีมอบผ้าไตร
เวลา 13.00 น. พิธีบรรพชา

********************************
โอนผ่าน : ธนาคารกรุงศรี
ชื่อบัญชี : วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
เลขบัญชี : 120-1-14008-8
? ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม
☎ : 085-177-9169