พิธีไทยทานทิ้งกรจาด ประจำปี 2565
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง สามพราน นครปฐม 7 สิงหาคม 2565 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565​
โล่เกียรติคุณ เปิดการประชุมสัมมนานานาศาสนาในประเทศไทย
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา
เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
ทำคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”

วันนี้ (31 สิงหาคม 2564) ประธานมูลนิธิ ได้กล่าวขอบคุณฯ สมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพรานโดย นางศศิธร สกุลศักดิ์นิมิตร นายกสมาคมผู้สูงอายุอำเภอสามพราน, นายมนู สร้อยพลอย ที่ปรึกษาสมาคมฯ, ซึ่งทางสมาคมฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน ผู้ป่วยติดเตียง ยากไร้ และผู้สูงอายุ จำนวน 208 ครัวเรือน โดยทางมูลนิธิได้มอบข้าวสารจำนวน 2,080 กิโลกรัม และได้ส่งมอบข้าวสารให้ทั้ง 19 ชมรมเพื่อส่งต่อให้ถึงกับผู้สูงอายุ ติดเตียง รวม 208 ครัวเรือนอย่างทั่วถึง.

#มอบข้าวสารให้กับองค์กรเพื่อแจกให้กับผู้สูงอายุพิธีกงเต็กรวมญาติ-ไทยทานทิ้งกระจาด แจกทาน ประจำปี 2564 วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม วันที่ 28-29 สิงหาคม 2564 (ประกอบพิธีเฉพาะพระสงฆ์)  วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. (มอบข้าวสาร โดยนายอำเภอสามพราน)งดประชาชนทั่วไปร่วมงาน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 085-177-9169 และ 085-303-6788 ร่วมบุญได้ทาง ธ.ทหารไทยธนชาต (TTB) เลขบัญชี : 297 206 9724 ชื่อบัญชี : ตามรอยพระโพธิสัตว์