Black Ribbon

ประวัติความเป็นมา วัดธรรมปัญญารามบางม่วง
วัดธรรมปัญญารามบางม่วง เป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย พระพุทธศาสนามหายาน เดิมนั้นเป็นโรงเจเก่ามีชื่อว่า “เฮ็ง เส็ง ตั๊ว” หรือ “โรงเจบางม่วง”
โครงการ หล่อหัวใจพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม (วาระที่ ๑)
โครงการ หล่อหัวใจพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม (วาระที่ ๑) หล่อส่วนหัวใจ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดย ผู้แทน ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร
ปีชง 2559 ( ปีขาล วอก มะเส็ง กุน )
ปีชง 2559 ใครที่กำลังหาสถานที่แก้ชง ในปี 2559 ปีวอก วันที่ทางทีมงานจะแนะนำวิธีการแก้ชงปีขาล ข้อมูลจาก Horoworld.com ส่วนปีนี้นักษัตรที่เป็นปีชง
เทศกาลกินเจ ประจำปี2559
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2559

ปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จัดสรงน้ำพระยูไลฯ ขอพรเป็นมงคลตลอดปี

ปิดท้ายเทศกาลสงกรานต์ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง จัดสรงน้ำพระยูไลฯ ขอพรเป็นมงคลตลอดปี

วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดพิธีสรงน้ำพระยูไลฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยเปิดให้ประชาชนเข้ามาร่วมสรงน้ำแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป&nbs...
อ่านต่อ

สุดปลื้ม ผู้นำสงฆ์มหายาน เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฯ เข้ารับประทานรางวัล

สุดปลื้ม ผู้นำสงฆ์มหายาน เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายฯ เข้ารับประทานรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"

สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการคัดสรรบุคคลทั้...
อ่านต่อ
คณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน อนัมนิกายแห่งประเทศไทย จัดบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

คณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน อนัมนิกายแห่งประเทศไทย จัดบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน สังกั...
คณะสงฆ์ร่วมถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 91 ปี เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

คณะสงฆ์ร่วมถวายมุฑิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล 91 ปี เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสงฆ์ร่วมถวายมุฑิตาสั...
จังหวัดนครปฐม เปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ประจำปี 2559

จังหวัดนครปฐม เปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ประจำปี 2559

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจน...
คณะสงฆ์อนัมนิกายฯ(ฝ่ายมหายาน) จัดประชุมเจ้าอาวาสและคณะกรรมการ ทั่วประเทศ

คณะสงฆ์อนัมนิกายฯ(ฝ่ายมหายาน) จัดประชุมเจ้าอาวาสและคณะกรรมการ ทั่วประเทศ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งป...

มหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง เปิดอบรมครูพระสอนศีลธรรมใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยสงฆ์ มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง เปิดอบรมครูพระสอนศีลธรรมใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐

วันที่  (๘ มิ.ย.๒๕๖๐) พระครูปริยัติสาทร, ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานในการเปิดการอบรมพัฒนาศักยภา...
อ่านต่อ

นครปฐม เปิดศูนย์จำหน่ายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในสภาวะราคาข้าวตกต่ำ

นครปฐม เปิดศูนย์จำหน่ายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในสภาวะราคาข้าวตกต่ำ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 ที่บริเวณหน้าพุทธมณฑล ถนนพุทธมณฑล สาย 4 จังหวัดนครปฐม ได้จัดตั้งศูนย์จำหน่ายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดนครปฐม โดยนายอดิศักด...
อ่านต่อ